Gà ác

Gà ác

22,000₫

Gà ác còn non làm sạch

Size: 180-220gr/con

Qui cách: Tươi ớp đá - Đóng gói 5 con /bao PE


Sản phẩm vừa xem