Thịt Trâu - Thịt Bò

Thịt Trâu - Thịt Bò

Sắp xếp theo:

Ba rọi Bò Mỹ

200,000₫

Đuôi Trâu ( mã số 57)

130,000₫

Lõi Vai Bò Mỹ

280,000₫

Thịt trâu đùi ( mã 42 )

130,000₫

Thịt trâu đùi gọ (41)

130,000₫

Thịt Trâu nạm (mã số 11)

120,000₫

Thịt trâu thăn nội (31)

140,000₫