Mực Các Loại - Răng Mực

Mực Các Loại - Răng Mực

Sắp xếp theo:

Bạch Tuộc Dẻo

0₫

Bạch Tuôc Nhật

690,000₫

Mực Cắt Hoa

80,000₫

Mực Lá đông lạnh

200,000₫

Mực Lá lớn

260,000₫

Mực nang làm sạch

185,000₫

Mực Nang nguyên con khủng

150,000₫

Mực Ống đông

200,000₫

Mực ống Lớn

200,000₫

Mực Ống Trứng

250,000₫

Răng mực

160,000₫