Gà - Sụn Gà - Sản Phẩm Gia Cầm

Gà - Sụn Gà - Sản Phẩm Gia Cầm

Sắp xếp theo:

Cánh Gà rút xương

150,000₫

Cánh gà thùng

75,000₫

Cánh gà tươi

85,000₫

Chân gà rút xương

140,000₫

Chim Bồ Câu

75,000₫

Cút thịt

68,000₫

Dồi Trường Gà

70,000₫

Đùi gà góc tư

0₫

Đùi gà tỏi

45,000₫

Gà ác

22,000₫

Gà Ta

0₫

Lưỡi vịt

140,000₫

Ngọc Kê

550,000₫

Sụn gà

190,000₫

Trứng gà non

170,000₫