7 sản phẩm.

Sắp xếp theo:

Cua Lột Đông Lạnh

Cua Lột Đông Lạnh

Xuất xứ: Cà Mau

Qui cách: Đông lạnh IQF

Size: 8-10 con/kg