Cua-Ghe-Sò-Ốc

Cua-Ghe-Sò-Ốc

Sắp xếp theo:

Bàu Ngư

450,000₫

Còi Sò Điệp

150,000₫

Còi Sò Điệp Nhật

890,000₫

Cua Đồng Xay

85,000₫

Cua Lột

0₫

Cua Lột Đông Lạnh

350,000₫

Đùi Ghẹ Tươi

180,000₫

Gạch Ghẹ-Gạch Cua

450,000₫

Ghẹ lột (ghẹ sữa)

300,000₫

Hàn Quốc

370,000₫

Ốc Bulot Pháp

230,000₫

Ốc Giác

230,000₫

Sò Điệp Mảnh

90,000₫

Sò Điệp Nhật

140,000₫

Thịt càng ghẹ

120,000₫