27 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bạch Tuôc Nhật
690,000₫
Bao tử cá basa
80,000₫
Cá Basa Phi Lê
80,000₫
Cá bò da
125,000₫
Cá bốp
195,000₫
Cá cam
65,000₫
Cá Chạch
120,000₫
Cá giòn
135,000₫
Cá hồi tươi
480,000₫
Cá Hồi tươi
310,000₫
Cá mai
140,000₫
Cá Mú sống
350,000₫
Cá sa ba Nhật
50,000₫
Cá Sụn Sịn
70,000₫
Cá Tầm
190,000₫

CÁ TƯƠI SỐNG CÁ LOẠI